سفارش تبلیغ
صبا ویژن

Joddy Abbot

نویسنده :joddy
تاریخ: سه شنبه 93/4/24 ساعت: 12:0 عصر

رف?ق اون?ه که تا د?د ناراحت? بگه :


باز چه مرگته نکبت.


رف?ق اون?ه که تا بهش گفت? پول ?زمم


بگه :بدبخت گدا شماره کارت عابرتو بفرست.


رف?ق اون?ه که وقت? بهش گفت? مر?ضم حالم


خوب ن?ست بگه: ا?شا? سقط بش? گندت از رو


زم?ن پاک بشه ول? دو دق?قه بعدش با کمپوت


ب?اد ب?اد پ?شت.


رف?ق اون?ه که بهش گفت? دلم گرفته


بگه :پالونتو بنداز رو کمرت تا ب?ام افسارتو


بگ?رم ببرم بگردونمت.


رف?ق اون?ه که وقت? بهش گفت? عاشق شدم


بگه :خخخخ ا? تو روحت ا?غ محل به تو


م?ذاره ؟ول? بعدش با جون . دل کمکت کنه


که به عشقت برس?.


آره رف?ق رو هم?شه رو چشماتون نگه دار?ن


نذار?ن حرف شهر?ار به ثمر بش?نه که م?گه :


تا هستم ا? رف?ق ندان? که ک?ستم /


آنگه سراغ بخت من? که ن?ستم

 

http://up3.98ia.com/images/y8jaq89tudod6p3w84eo.png


موضوع:
نویسنده :joddy
تاریخ: یکشنبه 93/4/8 ساعت: 1:16 عصر

 

 

مسافر پرواز رمضان ، پروازت بی خطر ؛

امیدوارم توشه ات فراوان باشد و سهم سوغات من دعای شبهای قدرت !

پیشاپیش حلول ماه رمضان مبارک …

 

من امشب دستها را برده ام بالا
سپردم دل به آن والا
و از عمق وجود خود خدایم را صدا کردم
نمی دانم چه میخواهی ولی امشب
برای تو
برای رفع غمهایت
برای قلب زیبایت
برای آرزوهایت
به درگاهش دعا کردم
و میدانم خدا از آرزوهایت خبر دارد
و در قلبم یقین دارم
دعاهایم اثر دارد …
رمضانت پیشاپیش مبارک !

 

 


موضوع:
نویسنده :joddy
تاریخ: شنبه 93/4/7 ساعت: 10:33 صبح

سلام به همگی

منو که میشناسید چقدر آدم خوب و انسان دوستی هستم

از این رو وقتی به بوسنی باختیم فوری رفتم برزیلو به علیرضا حقیقی دلداری دادم که بابا بی خیال بازی برد و باخت داره

اینها تصویرشم موجوده اصلا هم دروغ تو کارم نیستپوزخند

 

http://up3.98ia.com/images/59rvg6u35qhze6koi0vm.jpg


موضوع:
نویسنده :joddy
تاریخ: یکشنبه 93/4/1 ساعت: 10:29 صبح

حقمون نبوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود

باید میبردیمگریه‌آورگریه‌آور

 


موضوع: