سفارش تبلیغ
صبا
تاریخ : چهارشنبه 93/8/21 | 4:2 عصر | نویسنده : سارا یاکیده

دل آدمـــا،

 

 RoyayeKhis

 

شــیشــه نیـســت کــه روی آن ” هــــــا ” کنـیــم

 

 RoyayeKhis

 

بـعـــد بـا انـگـــشـت قــــلب بـکشیـم و

 

 RoyayeKhis

 

وایــسیــم آب شـــدنـش رو تماشــــا کنــیـم و کیـــــف کنـیـم

 

RoyayeKhis

 

رو شیــشـه ی نـــازک دل آدمـــا اگـــه قـلبـــــــــی کــشـیـدی

 

RoyayeKhis

 

بـایــد مــــــــردونــه پــــاش وایســــتـی

 

RoyayeKhis


  • paper | سامان | اخبار
  • Instagram