سفارش تبلیغ
صبا ویژن

Joddy Abbot

نویسنده :joddy
تاریخ: چهارشنبه 93/8/21 ساعت: 4:2 عصر

دل آدمـــا،

 

 RoyayeKhis

 

شــیشــه نیـســت کــه روی آن ” هــــــا ” کنـیــم

 

 RoyayeKhis

 

بـعـــد بـا انـگـــشـت قــــلب بـکشیـم و

 

 RoyayeKhis

 

وایــسیــم آب شـــدنـش رو تماشــــا کنــیـم و کیـــــف کنـیـم

 

RoyayeKhis

 

رو شیــشـه ی نـــازک دل آدمـــا اگـــه قـلبـــــــــی کــشـیـدی

 

RoyayeKhis

 

بـایــد مــــــــردونــه پــــاش وایســــتـی

 

RoyayeKhis


موضوع: