سفارش تبلیغ
صبا
تاریخ : یکشنبه 93/11/26 | 5:42 عصر | نویسنده : سارا یاکیده

چـــآدُرِ من ...

نه برآی نشـآن دآدَنِ فَقر در کشورم است ...

نه لباسِ متّهمآن دآدگآه ، و زندانها

چآدُرِ مَن .. تآج بندگیِ من است...

سَنَدِ زهـــــــرآیی بودنـــم را امضآ میــــکند

 
تاریخ : پنج شنبه 93/11/16 | 5:51 عصر | نویسنده : سارا یاکیده

سلام بر همگی گل تقدیم شما

زندگی کلبه ی دنجیست که در نقشه ی خود ..

دو سه تا پنجره رو به خیابان دارد

گاه با خنده عجین است و گهی با گریه...

گاه خشک است و گهی شرشر باران دارد

زندگی مرد بزرگیست که در بستر مرگ ...

به شفا بخشی یک معجزه ایمان دارد

زندگی حالت بارانی چشمان تو است ...

که در آن قوس و قزح های فراوان دارد

زندگی آن گل سرخیست که میبویی...

یک سرآغاز قشنگیست که پایان دارد

زندگی کن ...

جان من سخت نگیر ...

رونق عمر جهان چند صباحی گذراست

قصه ی بودن ما ...

برگی از دفتر افسانه ای راز بقاست

دل اگر میشکند ...

گل اگر میمیرد ...

و اگر باغ به خود رنگ خزان میگیرد...

همه هشدار به توست

جان من سخت نگیر ...

زندگی کوچ همین سلسله هاست

به همین زیبایی...

به همین کوتاهی ...

وقتی داشتم تایپ میکردم نمیدونستم اینقدر طولانی میشهپوزخند

موفق باشید گل تقدیم شمادوست داشتن


  • paper | سامان | اخبار
  • Instagram